Uw klanten in de bijstand maken niet altijd gebruik van voorliggende voorzieningen. Een gemiste kans. U geeft hierdoor meer geld uit dan nodig is en uw zorgklanten krijgen niet waar ze recht op hebben. Laat SOZA XPERT uw bestanden doorlichten op voorliggende voorzieningen. Dit levert u gegarandeerd een forse besparing op.

Snel inzicht
SOZA XPERT ontwikkelde een innovatieve methode om uw bestanden in zeer korte tijd te screenen. Onze XPERTS zijn op de hoogte van alle regelingen, zoals WW, WIA, Wajong en TW en kunnen werken met applicaties als Suite, Civison en Socrates. Zij analyseren nauwgezet uw klantenbestand en controleren of klanten krijgen waar ze recht op hebben. Als afsluiting van het project overhandigt SOZA XPERT u een eindrapport met hierin alle bevindingen van het project, inclusief een overzicht van de gerealiseerde besparingen.

Ervaringen
Wilt u van gemeenten horen wat de innovatieve methode van bestandsanalyse hen heeft opgeleverd? Uw collega’s bij onder meer gemeente Rotterdam, Almere, Orionis Walcheren en Westerwolde hebben een referentie afgegeven. Stuur een e-mailverzoek om de referenties in te zien.

Kosten
U betaalt een vooraf vastgesteld bedrag per ‘succes’. Alleen als de analyse een besparing oplevert, ontvangt u een factuur. U loopt hiermee geen enkel risico. En betaalt u liever op basis van gewerkte uren, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Bespaar nu!
Laat SOZA XPERT uw klantenbestand onderzoeken op voorliggende voorzieningen. Dit levert gegarandeerd een forse besparing op. De ervaring leert dat ook een tweede screening door SOZA XPERT een extra besparing oplevert.

Overige signalen
Bij scannen op voorliggende voorzieningen komen er vaak andere signalen naar voren. SOZA XPERT biedt daarom ook het screenen op handhaving als apart product aan.