Steeds meer gemeenten controleren themagericht. Een klantgroep wordt projectmatig doorgelicht op handhaving. Dit vergt specifieke expertise die niet altijd aanwezig is binnen de formatie. SOZA XPERT neemt u de zorg voor thema-onderzoek uit handen. Wij hebben een projectmatige aanpak ontwikkeld voor een breed spectrum aan handhavingsthema’s. 

Hieronder geven we een overzicht van de meest voorkomende thema’s waarvoor wij handhaven. Voor elk thema is aangegeven welke domeinen (inkomen, werk en zorg) het beslaat.

  Inkomen Werk Zorg
Vermogensonderzoek buitenland
Granieten bestand (jubilarissen)
Partiële inkomsten > laag
Partiële  inkomsten > hoog
Gezamenlijke huishouding
Kostendelersnorm
Alleenstaande ouder
RDW onderzoek
Onderzoek banktransacties
Onderzoek woonwagenlocaties
Lastige doelgroepen
Onderzoek PGB onder klanten
Frauderende zorgintermediairs
Obstructie re-integratie
Opvolgen meldingen
Intake en aanvraag

Aan de slag!
Heeft u een specifieke klantgroep waarvoor u handhaving wilt starten? Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uitkeringsgelden door gerichte handhaving? Zoekt u een handhaver? Of wilt u eerst weten wat de ervaringen van andere gemeenten zijn? Neem contact met ons op.