Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging. Er zijn echter mensen die de regels overtreden en ‘zwart’ bijverdienen. Of klanten met een uitkering die slechts op papier ‘alleenstaand’ zijn. Dit soort zaken vraagt om handhaving. Heeft u voldoende ruimte binnen de formatie om goed te handhaven? Beschikt uw organisatie over de juiste expertise?

Onterecht
De gemeente ziet, vanuit haar wettelijke rol van toezichthouder, toe op verantwoording, toezicht en handhaving. Maar niet elke gemeente kan de rol van toezichthouder adequaat uitoefenen. Soms ontbreekt het gewoonweg aan tijd. Uit onderzoek van een gemeente in Noord-Brabant blijkt dat een derde van de klanten onterecht gebruikt maakt van een uitkering.

Totaaloplossing
SOZA XPERT biedt een totaaloplossing voor themacontroles. Wij onderscheiden ons door de integrale aanpak. Er wordt gewerkt in projectteams op basis van een eigen methodiek. Voor elk project stellen we een team van specialisten samen onder aanvoering van een ervaren projectleider.

Themagericht werken
Steeds meer gemeenten controleren themagericht: een specifieke klantgroep wordt projectmatig doorgelicht op misstanden. SOZA XPERT verzorgt controles voor alle voorkomende thema’s. Zo bieden we onder meer ondersteuning voor de thema’s Vermogensonderzoek buitenland, granieten bestand (jubilarissen) en werk bij een uitkering. Bekijk hier het overzicht van alle handhavingsthema’s.

Duidelijkheid en eerlijkheid
SOZA XPERT biedt een tweetrapsraket als oplossing. We starten met de themacontrole, onder regie van de gemeente. Afhankelijk van de keuze van de gemeente ondersteunen wij u vervolgens bij de handhaving van rechtmatigheid, doelmatigheid en zorg.  U werkt hiermee eerst aan duidelijkheid en vervolgens aan eerlijkheid.

SOZA XPERT scheidt de niet-willers van de niet-kunners. Zo krijgt iedereen waar hij recht op heeft.  

………………………………………………………………………………………..

Overige signalen
Bij het themagericht handhaven komen er vaak andere signalen naar boven. Veelal is het onderzoek dan ook onderdeel van een groter project, waarbij uw klantenbestand gelijktijdig wordt doorgelicht op zogenaamde voorliggende voorzieningen. Door screeningsactiviteiten te bundelen, bespaart u tijd en geld.