De uitdaging

Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging. Elke gemeente heeft echter zorgklanten die langdurig een uitkering genieten, het zogenaamde granieten bestand. Er zijn ook mensen die de gestelde regels overtreden en ‘zwart’ bijverdienen. Of klanten met een uitkering die slechts op papier alleenstaand zijn. Dit soort zaken vraagt om handhaving. Niet elke gemeente heeft voldoende ruimte binnen de bestaande formatie om goed te handhaven.

De oplossing

SOZA XPERT biedt een totaaloplossing voor screenen op handhaving. Wij onderscheiden ons door de integrale aanpak. Er wordt gewerkt in projectteams, op basis van een eigen methodiek en met een maatwerkapplicatie. Voor de gemeente Nissewaard voerden we een thema-onderzoek rechtmatigheid uit. Speciaal voor het project stelden we een team van specialisten samen onder aanvoering van een ervaren projectleider. Onze XPERTS screenden het bestand van ruim 800 klanten die langer dan 5 jaar een uitkering genoten. We lieten query’s los op het klantenbestand en onderzochten de signaaldossiers (gevallen waarvan wij vermoedden dat er sprake was van uitkeringsfraude). In de onderzoeken legden we huisbezoeken af en voerden we talloze gesprekken met cliënten. Ook stonden onze specialisten de klantmanagers Werk van de gemeente bij.

Het resultaat

Het resultaat van het onderzoek werd vertaald in een rapportage, waarmee de gemeente direct de handhaving kon starten. Door de screening op handhaving realiseerde de gemeente Nissewaard, met terugwerkende kracht, een aanzienlijke besparing.

Informatie

Website gemeente Nissewaard