De uitdaging

Nadat de uitvoering van de Wmo bij de lagere overheid was neergelegd, werden gemeenten verantwoordelijk voor het herbeoordelen van cliënten met een AWBZ-indicatie. De deadline voor de herbeoordeling van PBG’s was gesteld op 1 oktober 2015. Voor veel gemeenten bleek dit niet haalbaar.

De oplossing

SOZA XPERT ontzorgt gemeenten met een projectmatige totaaloplossing. De gemeente Hellendoorn besteedde in 2015 de projectmatige Wmo-herindicatie, inclusief de herbeoordeling van de PGB’s, uit aan SOZA XPERT.

Het resultaat

In een doorlooptijd van slechts twee maanden kregen alle AWBZ zorgklanten – inclusief de PGB-jeugd en ZIN-jeugd – een indicatie voor de Wmo. We hebben deze projectmatige aanpak in 2015 ook succesvol ingezet bij onder meer de gemeenten Waddinxveen en Rotterdam.

Informatie

Website gemeente Hellendoorn