Een deel van uw klantenbestand heeft geen recht op een uitkering, omdat zij vermogen bezit in het buitenland. SOZA XPERT biedt een unieke totaaloplossing voor het opsporen en handhaven van het zogenaamde grensoverschrijdend vermogen. We verzorgen het totale vermogensonderzoek buitenland. 

Hoe is uw situatie?
Voor een rechtmatige uitvoering van de Participatiewet is het nodig uw klantenbestand ook te toetsen op signalen van zogenaamd grensoverschrijdend vermogen. Hoeveel uitkeringsgerechtigden in uw bestand hebben vermogen in het buitenland? Hoe zit het met de rechtmatigheid? Is er wellicht sprake van misbruik van uitkering? En vooral: beschikt u over de juiste expertise om deze complexe vorm van uitkeringsfraude op te sporen, te handhaven en te voorkomen?

Onze totaaloplossing
SOZA XPERT biedt oplossingen voor het sociale domein. Wij zijn specialist in het screenen van klantenbestanden en hebben een unieke aanpak ontwikkeld voor deze specifieke vorm van uitkeringsfraude. Wij nemen u dan ook graag de zorg voor toetsing van vermogen in het buitenland en het opstellen van een adviesrapport uit handen.

De drie stappen
Het handhavingsproces is onderverdeeld in drie fasen, waarvan wij fase B voor u ontzorgen.

Fase A Dossier onderzoek Gemeente
Fase B • QuickScan buitenland
• Vermogensonderzoek buitenland
• Juridisch onderbouwd eindrapport/advies
SOZA XPERT
Fase C Confronteren van de klant met de bevindingen Gemeente

…………………………………………………………………………………………………………………………

“… zijn in totaal 199 aanvragen voor nader onderzoek in Turkije ingediend. Hiervan zijn 172 aanvragen gekwalificeerd als onderzoekswaardig… In 110 onderzoeken is door de onderzoekers gerapporteerd. In 73 (66,4%) van de gevallen werd verzwegen vermogen geconstateerd.”

Bron: brief van de staatssecretaris van SZW over de resultaten van vermogensonderzoek in Turkije en Marokko van in Nederland woonachtige bijstandsgerechtigden.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Onze specialisten
SOZA XPERT werkt uitsluitend met zwaargewichten die veel expertise en ruime ervaring hebben op het gebied van Vermogensonderzoek Buitenland.

Totaalaanpak van uitkeringsfraude/bijstandsfraude door oneigenlijk vermogen van uitkeringsgerechtigden in het buitenland

Kosten van vermogensonderzoek  
Onder regie van de gemeente starten we met een QuickScan Buitenland. De aangeleverde signaaldossiers worden onderworpen aan een snelle toetsing om vast te stellen of of er sprake is van grensoverschrijdend vermogen. Bij een negatief resultaat (geen signalen van vermogen) stopt het traject. U betaalt in dit geval een vergoeding voor de gewerkte uren (voorcalculatie). Bij een positief resultaat (er zijn duidelijke signalen van vermogen) gaan we over tot extensief Vermogensonderzoek buitenland. Hierbij wordt ál het vermogen in kaart gebracht en getaxeerd. Het complete onderzoek wordt verricht tegen een vaste prijs per dossier. Het onderzoek buitenland wordt afgesloten met een adviesrapport waarmee u fase C kunt starten.

Aan de slag!
Wilt u ook weten hoeveel klanten onterecht een uitkering genieten doordat zij bezit hebben in hun thuisland (denk hierbij ook aan Marokko, Turkije en de Nederlandse Antillen)? Bel vandaag nog met Fariez Nanhekhan voor een vrijblijvende analyse. Hij is te bereiken op nummer 0343 – 745 209 of via e-mail oplossingen@sozaxpert.nl.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Wist u dat
… veel mensen ten onrechte een uitkering krijgen omdat ze vermogen hebben in het buitenland
… gemiddeld ruim de helft (!) van de signaaldossiers frauduleus blijkt
… vermogensonderzoek buitenland u veel onnodige uitgaven kan besparen
… ons onderzoek niet meer dan acht weken duurt
… wij bestandsreductie garanderen
… wij het volledige onderzoek verzorgen zodat u zelf niets hoeft te doen