Onderstaand ziet u het overzicht van onze projectmatige oplossingen voor het sociaal domein.

Screenen voorliggende voorzieningen

Uw klanten in de bijstand maken niet altijd gebruik van voorliggende voorzieningen. Een gemiste kans. U geeft hierdoor meer geld uit dan nodig is en uw zorgklanten krijgen niet waar ze recht op hebben. Laat SOZA XPERT uw klantenbestand doorlichten op voorliggende voorzieningen. Dit levert gegarandeerd een forse besparing op. Lees meer…

Vermogensonderzoek buitenland

Eindelijk is er een unieke totaaloplossing die uitkeringsfraude door ‘grensoverschrijdend vermogen’ aanpakt. SOZA XPERT verzorgt niet alleen het screenen van de signaaldossiers maar ook het complete vermogensonderzoek in het buitenland. We zijn de enige aanbieder in Nederland met eigen, lokale teams van specialisten! Lees meer… 

Themagericht handhaven

Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging. Elke gemeente heeft echter zorgklanten die langdurig een uitkering ontvangen, het zogenaamde granieten bestand. Heeft u voldoende ruimte binnen de bestaande formatie om adequaat te handhaven? Beschikt u over de juiste mensen, expertise en middelen voor alle voorkomende handhavingsthema’s? Lees meer…

Wlz-scan

Elke gemeente heeft klanten die recht hebben op langdurige 24-uurszorg en hiermee feitelijk thuishoren in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Als zij zorg krijgen vanuit de Wmo kost dit de gemeente veel (en onnodig) geld. Als klanten gemigreerd worden naar de Wlz, levert dit forse besparingen op. Lees meer…

Interim-professionals 

Hoewel SOZA XPERT zich primair richt op projectmatige oplossingen voor het sociale domein, bieden wij op aanvraag ook interim professionals. We doen dit in samenwerking met onze zusterorganisatie DPA Sociale Zekerheid. Alle interim-specialisten zijn senior en direct inzetbaar. Lees meer

Advies & training 

De decentralisaties binnen het sociale domein stellen gemeenten en sociale diensten voor nieuwe uitdagingen. Er zijn complexe vraagstukken die nieuwe inzichten vergen. En (juridische) kennis raakt steeds sneller verouderd. SOZA XPERT is al ruim vijftien jaar specialist binnen het sociaal domein. U kunt bij ons terecht voor strategisch advies en het bijspijkeren van kennis en kunde.  Lees meer…