Maatwerk
De transitie van AWBZ naar Wmo was voor veel gemeenten een fikse kluif. Vanwege de enorme hoeveelheid te herindiceren dossiers en het grote aantal persoonlijke gesprekken werd veelal gekozen voor een snelle systeemaanpak. Hierdoor zijn niet alle zorgklanten voldoende getoetst voor de Wlz maar ondergebracht binnen de Wmo. Als klanten die feitelijk aanspraak kunnen doen op een Wlz-voorziening een herbeoordeling krijgen, levert dit gemeenten een forse besparing op.

Tegelijk biedt maatwerk de klant de best mogelijke zorg. Als de klant vanuit de Wlz een zogenaamd volledig pakket thuis ontvangt, is hij of zij verzekerd van langdurige zorg. Zo kan bij uitval opname geregeld worden bij de bekende organisatie. Ook zorgverleners – denk aan thuiszorg, dagbesteding en gehandicaptenzorg – kunnen met een Wlz-indicatie de kwaliteit van langdurige zorg en ondersteuning garanderen.

Onze oplossing
SOZA XPERT biedt oplossingen voor het sociaal domein. Wij zijn koploper in het screenen van klantenbestanden. Specifiek voor de Wmo-problematiek hebben we een ‘Wlz-scan’ ontwikkeld. In korte tijd screenen wij ál uw zorgklanten op de mogelijkheid van een Wlz-voorziening. Dit onderzoek behelst een quick-scan (alle dossiers), het screenen van de signaaldossiers, het voeren van persoonlijke gesprekken met klanten, afstemming zoeken met medisch specialisten en zorgverleners en het opstellen van een advies. Desgewenst kunnen we u adviseren over het zorgpakket en ondersteunen bij het opstellen van het zorgplan.

Kosten
Wij verrichten de screening kosteloos voor u. Op basis van ons advies kan de Wmo-consulent voor de signaaldossiers een Wlz-indicatie aanvragen. Op het moment dat de indicatie rond is, en de gedeeltelijke of volledige uitstroom uit de Wmo een feit, brengen wij een vooraf besproken bedrag in rekening. U betaalt alleen als onze inzet een besparing oplevert. Een initiële investering is hiermee niet nodig.

Projectmatig
SOZA XPERT biedt projectmatige Wlz-screening. Het projectteam bestaat uit XPERTS – zo noemen wij onze professionals – die niet alleen ervaren Wmo-consulent zijn, maar ook de ins en outs van de Wlz kennen. De XPERTS zijn spin in het complexe web van klanten, regelgeving, voorzieningen en instellingen. Zij beschikken over sterke communicatieve vaardigheden en zijn daadkrachtig. Zij dragen het sociale hart op de juiste plaats en beschikken tegelijk over een dikke huid.

Waarom uitbesteden?

  • U betaalt alleen bij succes
  • Wlz-scan is specialistisch werk. SOZA XPERT heeft alle expertise op één adres
  • De projectmatige aanpak is tijdsefficiënt en geeft overzicht
  • Onze voorbereiding maakt korte doorlooptijden voor de Wlz-aanvraag mogelijk
  • Tijdelijke ondersteuning doet geen beroep op de bestaande formatie
  • Wij registreren softwarematig en werken met standaardprocessen
  • U kunt de rol van toezichthouder weer goed vervullen
  • Besparingsindicatie vooraf is mogelijk (ten behoeve van portefeuillehouder)
  • De vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd
  • Wij registeren ook overige signalen die een besparing kunnen opleveren